A58M-E33 AMD Socket FM2+
Giá bán: 1,460,000 VNĐ
Thời gian bảo hành: 36 tháng

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

OC Genie 4: Overclock in 1 Second
• Click BIOS 4: Easily Fine-tune Your System
• Super Charger: fast charge iPad/iPhone/smartphone 

Sản phẩm khác