A78M-E35 AMD Socket FM2+
Giá bán: 1,595,000 VNĐ
Thời gian bảo hành: 36 tháng

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

 OC Genie 4: Overclock in 1 Second
• Click BIOS 4: Easily Fine-tune Your System
• 3 Display Outputs: HDMI/DVI/D-Sub Support
• Super Charger: fast charge iPad/iPhone/smartphon

Sản phẩm khác