AMD APU A10 7700K BE 4 NHÂN 3500MHz
Giá bán: 3,520,000 VNĐ
Thời gian bảo hành: 36 tháng

 FM2+

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

Cache L2: 4MB 95W (AMD Radeon R7) 

Sản phẩm khác