AMD APU A4 6300K BE (BOX) 2 NHÂN 3900MHz
Giá bán: 1,040,000 VNĐ
Thời gian bảo hành: 36 tháng

 FM2

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

Cache L2: 1MB 65W (AMD Radeon HD 8370D) 

Sản phẩm khác