AMD APU A6 6400K BE (BOX) 2 NHÂN 4100MHz
Giá bán: 1,310,000 VNĐ
Thời gian bảo hành: 36 tháng

 FM2

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

Cache L2: 1MB 65W (AMD Radeon HD 8470D) 

Sản phẩm khác