AMD APU A8 6600K BE (BOX) 4 NHÂN 4200MHz
Giá bán: 2,340,000 VNĐ
Thời gian bảo hành: 36 tháng

 FM2

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

Cache L2: 4MB 100W (AMD Radeon HD 8570D) 

Sản phẩm khác