AMD APU A8 7600K BE 4 NHÂN 3100MHz
Giá bán: 2,510,000 VNĐ
Thời gian bảo hành: 36 tháng

 FM2+

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

Cache L2: 4MB 65W (AMD Radeon R7) 

Sản phẩm khác