AMD Vishera FXV2 8350 8 NHÂN 4200MHz Cache L2: 16MB 125W
Giá bán: 4,400,000 VNĐ
Thời gian bảo hành: 36 Tháng

 AM3+

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

Sản phẩm khác