HGST TOURO -500G 2.5" EXT TOURO mobile, USB 3.0 (5Gb/s)
Giá bán: 1,250,000 VNĐ
Thời gian bảo hành: 36 tháng

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

Sản phẩm khác