DVD-RW ATA (IDE)
Giá bán: 150,000 VNĐ
Thời gian bảo hành: 6 Tháng

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

Sản phẩm khác

DVD-RW SATA
500,000 VNĐ