SAMSUNG : 19V - 3.16A - 60W Zin
Giá bán: 290,000 VNĐ
Thời gian bảo hành:

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

Sản phẩm khác