SAMSUNG : 19V - 4.74A - 90W Zin
Giá bán: 310,000 VNĐ
Thời gian bảo hành:

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

Sản phẩm khác