SAMSUNG : 19V - 4.74A - 90W
Giá bán: 280,000 VNĐ
Thời gian bảo hành:

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

Sản phẩm khác