Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x 64 ENG 1pk DSP OEI
Giá bán: 14,620,000 VNĐ
Thời gian bảo hành:

Thanh toán trực tuyến an toàn với Bảo Kim !


Hướng dẫn thanh toán

 P73-06451

Sản phẩm khác